Realizace

Jak postupovat při zájmu o výstavbu biostanice

 1. Pokud si myslíte, že biostanice je tím správným řešením problémů ve Vaší lokalitě a současně by měla být velmi významným ekonomickým zdrojem, kontaktujte nás na naší e-mailové adrese info@alternativne.cz, případně na telefonu - viz. Kontakty.
 2. Podáme Vám ochotně podrobnější informace o provozu biostanice a o dalším postupu. Budeme například po Vás chtít vyplnit tabulku zdrojů surovin ve Vaší lokalitě. Tyto informace jsou až doposud bezplatné. Současně je potřeba znát Vaše rozhodnutí, zda jste schopni provozovat biostanice sami, či zda budete požadovat nějakou formu spolupráce či zajištění.
 3. Poté bude následovat předběžná projektová a rozpočtová studie realizace výstavby biostanice a předběžná ekonomická rozvaha pro vlastní provoz biostanice. Tato služba včetně souvisejících konzultací jsou již realizovány na základě smluvního vztahu mezi naší firmou a Vámi.
 4. Vypracování vlastního projektu je rozděleno do několika etap: projekt pro územní řízení, projekt pro stavební řízení, prováděcí projekt.
 5. Vlastní výstavba biostanice
 6. Provoz biostanice

Investice a financování výstavby biostanice

Vaše investice mají přímou vazbu na jednotlivé kroky, uvedené ve výše uvedeném odstavci "Jak postupovat při zájmu o výstavbu biostanice"

 1. První krok Vás bude stát pouze Váš čas.
 2. Služba specifikovaná v druhém kroku je také bezplatná.
 3. Pro absolvování třetího kroku již budete potřebovat základní investice. Cena záleží zejména na velikosti a složitosti vlastní biostanice, která je dána složením a množstvím jednotlivých zdrojů surovin. Pohybuje se v řádech tisíců až několika desetitisíců korun.
 4. Stejně tak, jak jsou děleny jednotlivé etapy projektu, je dělena i úhrada za vypracování projektu. Dále je ve smluvní ceně zahrnut i stavební dozor projektanta, dozor při uvedení do provozu. Nedílnou součástí smluvní ceny je i cena za právo využívání patentu. Celková cena za projekt se pohybuje v řádech několika milionů korun. Výše ceny je opět dána velikostí a složitostí vlastní biostanice.
 5. Cena za vlastní výstavbu biostanice včetně dodávky a montáže kompletního technologického zařízení se opět řídí velikostí a složitostí vlastní biostanice. Může se pohybovat od 60 do 100 milionů Kč, v případě kombinace s dalším provozem může být i vyšší.
 6. Provoz biostanice je vysoce rentabilní a bezproblémově Vám zajistí ekonomickou návratnost vložených investic. I zde platí, že doba návratnosti závisí na velikosti a složitosti vlastní biostanice.
 7. V případě, že máte pochybnosti o návratnosti investic do tohoto projektu, firma Biostanice s.r.o. Vám nabízí komplexní řešení v podobě financování, výstavby a provozu biostanice. K této činnosti máme patřičné koncese a zkušenosti.