BIOENERGETICKÉ STANICE

Problematika životního prostředí

 • Rostoucí spotřeba - více biogenních odpadů
 • Intenzivní zemědělství
 • Biogenní odpady z potravinářského průmyslu
 • Rostoucí náklady na likvidaci odpadů
 • Rostoucí spotřeba energie
 • Znečišťování životního prostředí
 • Striktní legislativa pro životní prostředí (EU)

Řešení

 • Využívání biogenních odpadů, zemědělských zbytových látek jako surovinu a zdroj energie
 • Decentralizovaná produkce energie a tepla
 • Klimatická ochrana (snížení CO2)
 • Nové zdroje přjmů

SUROVINY PRO BIOMASU

Biomasa = hmota živočišného nebo rostlinného původu, obsahující organické látky. Základní druhy biomasy, běžně využívané pro anaerobní výrobu bioplynu jsou :

 • Biodegradabilní(vytříděný)odpad z domácností
 • Jiný biodegradabilní odpad
 • Odpad z jídelen a vývařoven
 • Uhynulá zvířata-drůbež
 • Uhynulá zvířata-prasata
 • Uhynulá zvířata-ostatní
 • Odpady ze zpracování masa
 • Zvlášť vnitřnosti(bachory apod.)
 • Odpady ze zpracování mléka
 • Odpady z pekáren
 • Odpady ze zpracování rostlin
  • mláto
  • výpalky
  • výlisky
  • řepné řízky
  • bramboráky
 • Odpady zeleniny a ovoce
 • Odpadní tuk rostlinný
 • Odpadní tuk živočišný
 • Zelená tráva z luk a pastvin včetně nedopasků
 • Zelená tráva z veřejných ploch
 • Shrabané listí
 • Seno nebo senáž
 • Sláma po kukuřici na zrno
 • Zelená kukuřice(+čirok,hyso)
 • Silážovaná hmota
 • Sláma obilovin
 • Vojtěška(+ostatní jeteloviny)
 • Ostatní sklizňové zbytky
 • Prasečí kejda
 • Hnůj od prasat
 • Chlévská mrva z ustájení skotu
 • Kejda z ustájení skotu
 • Podestýlka z chovů drůbeže
 • Koňský hnůj
 • Králičí hnůj
 • Jiné odpady z chovů zvířat
 • Odpadní vody-žumpy
 • Kaly z ČOV
 • Ostatní odpadní vody
 • Jiné suroviny

TABULKA ZDROJŮ SUROVIN

Zde je tabulka zdrojů surovin, připravena ke stažení ve formátu Excel: biostanice_suroviny.xls